HƯỚNG DẪN ỔN ĐỊNH TRONG LỚP HỌC TRỰC TUYẾN  
HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM FORMS TRONG OFFICE 365 ĐỂ TỔ CHỨC THI TRỰC TUYẾN  
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CUỘC HỌP TRỰC TUYẾN VỚI MICROSOFT TEAMS  
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT REFINED MICROSOFT TEAMS  
Hướng dẫn đăng nhập Office 365 đối với giảng viên thỉnh giảng UFM  
HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC GIAO/ NỘP BÀI VÀ LƯU BÀI TRÊN MICROSOFT TEAMS  
Hướng dẫn thêm danh sách sinh viên vào lớp học trong MS.Teams (có clip hướng dẫn)  
Hướng dẫn lấy lại tài khoản office 365 khi quên mật khẩu  
Hướng dẫn khai thác Microsoft Office 365 của Trường ĐH Tài chính - Marketing  
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams dành cho Giảng viên.