HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC GIAO/ NỘP BÀI VÀ LƯU BÀI TRÊN MICROSOFT TEAMS  
Hướng dẫn thêm danh sách sinh viên vào lớp học trong MS.Teams (có clip hướng dẫn)  
Hướng dẫn lấy lại tài khoản office 365 khi quên mật khẩu  
Hướng dẫn khai thác Microsoft Office 365 của Trường ĐH Tài chính - Marketing  
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams dành cho Giảng viên.  
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams dành cho Sinh viên.  
Hướng dẫn sử dụng Google Classroom dành cho Giảng viên (Bản cập nhật).  
Hướng dẫn sử dụng Google Classroom dành cho Giảng viên.  
Hướng dẫn sử dụng Google Classroom dành cho sinh viên (Bản cập nhật).  
Hướng dẫn sử dụng Google Classroom dành cho Sinh viên.